JURIDISCH BELEID

Juridisch beleid

pakhuisoost.nl (“pakhuisoost.nl”) exploiteert pakhuisoost.nl website en beheert mogelijk andere websites. Het is pakhuisoost.nl beleid om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die wij mogelijk verzamelen tijdens het beheren van onze websites.

Bezoekers van de website

Zoals de meeste website-exploitanten, verzamelt pakhuisoost.nl niet-persoonlijk identificerende informatie van het soort dat webbrowsers en -servers gewoonlijk beschikbaar stellen, zoals het browsertype, de taalvoorkeur, de verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. pakhuisoost.nl beoogt met het verzamelen van niet-persoonlijk identificerende informatie een beter inzicht te krijgen in hoe pakhuisoost.nl bezoekers haar website gebruiken. Van tijd tot tijd kan pakhuisoost.nl niet-persoonlijk-identificerende informatie vrijgeven in geaggregeerde vorm, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van haar website.

pakhuisoost.nl verzamelt tevens

persoonsgegevens, zoals Internet Protocol (IP)-adressen voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die opmerkingen achterlaten op pakhuisoost.nl website blogs/sites. pakhuisoost.nl onthult ingelogde gebruikers- en commenter IP-adressen uitsluitend onder dezelfde omstandigheden als hieronder beschreven, behalve dat IP-adressen en e-mailadressen van commenters zichtbaar zijn voor en openbaar worden gemaakt aan de beheerders van de blog/site waar de opmerking is achtergelaten.

Verzamelen van persoonlijk identificerende informatie

Bepaalde bezoekers van pakhuisoost.nl websites kiezen voor interactie met pakhuisoost.nl op manieren die pakhuisoost.nl nodig heeft om persoonlijk-identificerende informatie te verzamelen. De hoeveelheid en het type informatie dat pakhuisoost.nl verzamelt hangt af van de aard van de interactie. Bijvoorbeeld, we vragen bezoekers die zich aanmelden op pakhuisoost.nl website om een gebruikersnaam en een e-mailadres op te geven. Degenen die transacties aangaan met pakhuisoost.nl wordt gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken, met inbegrip van, indien nodig, de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om die transacties te verwerken. In elk geval, verzamelt pakhuisoost.nl dergelijke informatie uitsluitend voor zover dit nodig of passend is om te voldoen aan het doel van de interactie van de bezoeker met pakhuisoost.nl. pakhuisoost.nl maakt geen persoonsgegevens bekend, behalve zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk-identificerende informatie te verstrekken, met dien verstande dat het hen kan beletten om deel te nemen aan bepaalde website-gerelateerde activiteiten.

Geaggregeerde Statistieken

pakhuisoost.nl kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers aan haar websites. pakhuisoost.nl kan deze informatie openbaar maken of aan anderen verstrekken. pakhuisoost.nl openbaart echter geen persoonlijk identificerende informatie anders dan hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijk-identificerende informatie

pakhuisoost.nl openbaart mogelijk persoonlijk-identificerende en persoonlijk-identificerende informatie uitsluitend aan die van haar werknemers, aannemers en aangesloten organisaties die (i) deze informatie moeten kennen om deze namens pakhuisoost.nl te kunnen verwerken of om services te verlenen die beschikbaar zijn op pakhuisoost.nl websites, en (ii) die ermee hebben ingestemd betreffende informatie niet aan derden bekend te maken. Sommige van deze werknemers, contractanten en gelieerde organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door het gebruik van pakhuisoost.nl websites, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. pakhuisoost.nl zal de potentieel persoonlijk identificerende en persoonsgegevens niet verhuren of verkopen aan derden. Behalve aan haar werknemers, contractanten en gelieerde organisaties, zoals hierboven beschreven, openbaart pakhuisoost.nl potentieel persoonsgegevens en persoonsgegevens uitsluitend als reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of een ander overheidsaanvraag, of wanneer pakhuisoost.nl te goeder trouw van mening is dat openbaarmaking redelijkerwijs nodig is om de eigendom of rechten van pakhuisoost.nl, derden of het publiek in het algemeen te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker van pakhuisoost.nl bent en uw e-mailadres hebt opgegeven, kan pakhuisoost.nl u zo nu en dan een e-mail sturen om u te vertellen over nieuwe functies, om uw feedback te vragen, of om u op de hoogte te houden van wat er gaande is bij pakhuisoost.nl en onze producten. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden wij ons het recht voor dit te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of daarop te reageren, of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. pakhuisoost.nl neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens en persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een reeks gegevens die een website opslaat op de computer van een bezoeker, en die de browser van de bezoeker verstrekt aan de website telkens wanneer de bezoeker terugkeert. pakhuisoost.nl gebruikt cookies om pakhuisoost.nl te helpen bezoekers, hun gebruik van de pakhuisoost.nl website en hun website toegangsvoorkeuren te identificeren en te volgen. pakhuisoost.nl bezoekers die niet willen dat er cookies op hun computers worden geplaatst, moeten hun browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen voordat ze pakhuisoost.nl websites gebruiken, met het nadeel dat bepaalde functies van pakhuisoost.nl websites niet naar behoren zullen functioneren zonder de hulp van cookies.

Bedrijfsoverdrachten

Als pakhuisoost.nl, of vrijwel al haar activa, worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat pakhuisoost.nl failliet gaat, is gebruikersinformatie een van de activa die worden overgedragen of overgenomen door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden, en dat elke overnemende partij van pakhuisoost.nl uw persoonlijke informatie kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

Advertenties

Advertenties die verschijnen op een van onze websites kunnen worden geleverd aan gebruikers door advertentiepartners, die cookies kunnen plaatsen. Deze cookies kunnen de ad server om uw computer te herkennen elke keer dat ze sturen u een online advertentie om informatie te verzamelen over u of anderen die gebruik maken van uw computer. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken, onder andere, gerichte advertenties leveren waarvan zij denken dat deze het meest interessant voor u zullen zijn. Dit Privacybeleid dekt het gebruik van cookies door pakhuisoost.nl en omvat niet het gebruik van cookies door adverteerders.

Wijzigingen in het privacybeleid

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zullen zijn, kan pakhuisoost.nl haar Privacybeleid van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken wijzigen. pakhuisoost.nl raadt bezoekers aan om regelmatig deze pagina te raadplegen voor eventuele wijzigingen in haar Privacybeleid. Als u een pakhuisoost.nl website account heeft, ontvangt u mogelijk ook een waarschuwing waarin u op de hoogte wordt gesteld van deze wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze site na een wijziging in dit privacybeleid zal uw aanvaarding van deze wijziging betekenen.